Tandarts Thomas Dominique

De raadplegingen

De tandartspraktijk van Dominique Thomas is enkel te bezoeken na afspraak, opdat de wachttijden niet te lang zouden oplopen. Er is dus nergens een vrije raadpleging. Momenteel lopen de wachttijden op tot meer dan twee maanden. Ik heb gemerkt dat veel patiënten hier geen geduld voor hebben, maar helaas is het niet anders: er zijn momenteel te weinig tandartsen in Koekelare.

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

Bij voorkeur wordt er eerst een afspraak gemaakt voor controle. Hierbij zal er een volledige status van uw gebit opgemaakt worden en een zo efficiënt mogelijke planning worden uitgewerkt indien nodig, zodat u zo weinig mogelijk van uw vrije tijd moet opofferen in de tandartsstoel.

Urgenties kunnen in beperkte mate worden opgevangen zolang de agenda dit toelaat. Gelieve er rekening mee te houden dat zowel maandag als vrijdag er gevoelig meer oproepen zijn. Tijdens deze urgentieafspraken ligt het accent op pijnbestrijding en zal er vaak een opvolgafspraak nodig zijn om de behandeling af te werken volgens de regels van de kunst. Deze voorlopige behandelingen zijn vaak niet terugbetaald. Om deze zo snel mogelijk in te plannen telefoneert u best.

Indien annulering: ik hanteer de gebruikelijke 24-uurs annulatiepolitiek. Bij afwezigheden die niet of te laat (bv 10 minuten op voorhand) werden afgebeld zal een forfaitaire kost van €20 worden aangerekend (€30 voor afspraken van meer dan een uur). Bij herhaling zal de reële kostprijs in rekening gebracht worden op basis van de planning. Bij laattijdige annulaties (<24u) en afwezigheden zal steeds de laagste prioriteit worden gegeven om een nieuwe afspraak vast te leggen, dit om patiënten die hun afspraken wel ernstig nemen niet te benadelen. Dank u voor uw begrip.

 Steeds meer patiënten proberen door langs te komen op de praktijk sneller een afspraak vast te krijgen. Ik moet hen teleurstellen: de agenda is wat ze is. De wachttijden lopen trouwens niet lang op, tenzij na 17u00, daar zijn de meeste plaatsen al een maand op voorhand vastgelegd. Het heeft dus geen zin om langs te komen indien u van het secretariaat een afspraak kreeg in de hoop deze na 17u00 te kunnen verplaatsen. Omdat dit teveel de werking van mijn praktijk verstoorde en uit respect voor de patiënt die op dat moment in behandeling is, zal u pas nadat de behandeling van de aanwezige patiënt voltooid is, een afspraak kunnen krijgen. Ik dank u voor uw begrip.

Een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

afspraken enkel zijn voor controle, voor iedere andere consultatie wordt er best getelefoneerd. Indien u uw afspraak bij de tandarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch) zo snel als mogelijks te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.